székhelyünk     telephelyünk 
 Székhelyünk a Fő u 62. szám alatt    Telephelyünk a Fő u. 5 szám alatt

 

Sopronhorpács kistelepülés Győr-Moson-Sopron megye délnyugati részén, a Kisalföld nyugati peremvidékén fekszik. Közvetlen határos Völcsej, Egyházasfalu, Und és Zsira községekkel. Jelenlegi lélekszáma 830 – 840 fő között mozog.
A faluban működő iskoláról elsőként egy 1631-es egyház vizitációs jegyzőkönyvében olvashatunk. A mai intézmény elődje 1858-ban létesült egy tanteremmel és egy tanítóval, az 1901-ben épült emeletes iskola helyén.
A második, földszintes épület (a mai „felső tagozatos” iskola) 1956-ban készült el, majd 1962-ben további két tanteremmel bővült.
1970-től Sopronhorpács 5 falu központja, nagyközség lett, mely körülmény/tény az oktatás területén is változásokat hozott. A körzetesítés révén a szomszédos horvát nemzetiségű Und 5-8. osztályos gyermekeinek általános iskolai alapellátását Sopronhorpács kapta feladatul, így a horvát nemzetiségi nyelv tanítását is felvállalta az intézmény (jelenleg 1-8. évfolyamon). Megfigyelhető volt, hogy az ugyancsak szomszédos Völcsej diákjai közül egyre többen Sopronhorpácsra jöttek tanulni.
A Sopronhorpácsi Általános Iskola fenntartója 2017. január 1-jétől a Soproni Tankerületi Központ (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.).
Felvételi körzete a 2017/2018. tanévre Sopronhorpács, Und, Völcsej települések közigazgatási területe a horvát nemzetiségi  oktatást érintően is.
Alapfeladata a beiskolázási körzetébe tartozó községek tanköteles korú (1-8. évfolyamos) gyermekeinek általános iskolai nevelése, oktatása, általános műveltségük megalapozása. Mivel a szülőt s gyermekét megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga, ha a férőhely engedi, más településről érkező gyermekeket is fogadunk.
Székhelye: 9463 Sopronhorpács, Fő utca 62., telephelye: 9463 Sopronhorpács, Fő utca 5.
Köznevelési és egyéb alapfeladatai közé tartozik a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása.
Iskolaépületeink jelen állapotukban 180 diák befogadására, képzésére alkalmasak. Iskolaudvar: Zárt, kerítéssel körülvett, az utca forgalmától távol eső, ezért biztonságos. Gyermekeink számára az óraközi szünetekben, délutáni szabadidőben a mozgás, a kültéri játékok kedvenc színhelye.
Bejáró tanulóink száma/2017/18. tanév: összesen:                         55 fő
                                                                   a beiskolázási körzetből:        35 fő
Az iskolai programok szervezésénél minden esetben figyelembe vettük a bejáró tanulók magas arányát és közlekedési lehetőségeit. Az iskola ill. az autóbuszmegálló megközelítéséhez is tanári felügyelet biztosítottunk.
Engedélyezett személyi feltételek alakulása - Fenntartói döntés alapján 13 fő pedagógus, 2,5 fő technikai és 1 NOKS státusz.
A nevelőtestület összetétele sok éve szinte állandó; közel azonos értékrend erősítésére, megtartására törekszik, mely a nevelő-oktató munkát tekintve egységes, következetes és együttműködő tevékenységet eredményez. Segít megkeresni minden tanuló számára azt a területet, amiben tehetséges, amiben sikereket érhet el. A rászoruló gyerekeket egyénre szabott segítséggel igyekszik elvezetni a képességeik szerinti legmagasabb szintig. Az intézményben családias légkör uralkodik. A nevelőtestület tagjai a tekintélyelvű nevelés helyett a kölcsönös szereteten, bizalmon és elfogadáson alapuló nevelést helyezik előtérbe.
Tehetséggondozás:  Az iskolában a kötelező tanórai foglalkozásokon kívül számos további program is választható: informatika és angol szakkör valamint - a Marionett Alapfokú Művészeti Iskola telephelyeként- művészeti (zenei illetve képző- és iparművészeti tanszak) oktatás.
Iskolánkban három idegen nyelv – német ( első idegen nyelv), angol (szakkör), horvát -  tanulására van lehetőség.
A horvát nemzetiségű tanulóknak évfolyamonként, a törvényben meghatározott heti óraszámban, tantárgyként tanítjuk a horvát nyelvet.
Tanulmányi - magyar, matematika, nyelvi, természettudományi -, művészeti - rajz, ének - és sportversenyekre való felkészítés folyamatos a tanév során.
Az intézmény munkáját a Sopronhorpácsi iskola Tanulóiért Alapítvány támogatja, mely főként a tehetséggondozásra helyezi a figyelmet.


Pillantson be iskolánk életébe!
Tekintse meg a rólunk készült kisfilmet!