INTÉZMÉNYI TANÁCS


A szervezet elnevezése: Sopronhorpácsi Általános Iskola Intézményi Tanácsa
   Székhelye: 9463 Sopronhorpács Fő u. 62.
   Az Intézményi Tanács létszáma: 3 fő
   Tagjai:

Egresitsné Tóth Bernadett elnök, a nevelőtestület delegáltja
Kovácsné Fliszár Krisztina az iskolai szülői szervezet, közösség delegáltja
Talabér Jenő iskola székhelye szerinti települési önkormányzat delegáltja
 
Az Intézményi Tanács működésének célja a helyi közösségek érdekeinek képviselete az iskolában.
•    Dönt működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról, elnökének és tisztségviselőinek megválasztásáról, továbbá azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot az intézményi tanácsra átruházza.
•    Véleményt nyilvánít a Pedagógiai program, az iskola Szervezeti és működési szabályzata, a Házirend, az iskolai Munkaterv elfogadása előtt, valamint az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Véleményt nyilváníthat az iskola által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításával kapcsolatban meghatározott legmagasabb összeg tekintetében.
•    Véleményét be kell szerezni az iskolában folyó hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához.
Kezdeményezésére a nevelőtestületi értekezletet össze kell hívni.
Az Iskola vezetőjének félévenkénti beszámolója alapján megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára az iskola működésével kapcsolatos álláspontját.
Az Iskola működésének támogatására az Intézményi Tanács alapítványt hozhat létre.
Az Intézményi Tanács feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az Iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza annak működését.