ISKOLAI   DIÁKÖNKORMÁNYZAT

              A DÖK tagjai: elnök: Horváth Ádám
                                   helyettes: Nyikos Balázs

                                   5.osztály: Farkas Lara, Gosztom Martin
                                   6.osztály: Kovács Bálint, Nyikos Balázs
                                   7.osztály: Gulyás Alexandra, Scharf Petra
                                   8.osztály: Ward Rebecca, Horváth Ádám

              A DÖK munkáját segítő nevelő: Molnár Róbert

 

01A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában Diákönkormányzat működik.

02Az iskolai Diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége illetve annak választott tisztségviselői érvényesítik.

03Az iskolai Diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik.

04Az iskolai Diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját Szervezeti és működési szabályzata szerint alakítja.

05Az iskolai Diákönkormányzat munkáját segítő felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személyt – a nevelőtestület egyetértésével – az igazgató bízza meg

06Az iskolai diákközgyűlést évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a Diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, a Házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A diákközgyűlés összehívását a Diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős. A diákközgyűlés 1 vagy 2 tanévre a tanulók javaslatai alapján – titkos szavazással – 1 fő diákképviselőt választ.